Cookie beleid vv Delfstrahuizen

De website van vv Delfstrahuizen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode

Gedragscode

Iedereen kent ze wel: de vervelende situaties waarbij het voetbalplezier verknald wordt door kritiek en schelden op een scheidsrechter, onnodig grof spel waardoor een wedstrijd ontaardt, schreeuwende ouders langs de lijn en spelers die uit nijd een reclamebord of deur stuk trappen.
Dit soort negatieve ervaringen en ander respectloos gedrag van spelers en toeschouwers zorgen ervoor dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die willen fluiten of andere klussen willen verrichten bij de vereniging.

VV Delfstrahuizen maakt er werk van om een actieve, bruisende en sportieve vereniging te zijn, die in de omgeving wordt herkend als een aantrekkelijke club. Om dit ook voor de toekomst te waarborgen wordt er een normen en waarden beleid  gehanteerd.
In de Gedragscode is afdoende aangegeven welk gedrag van leden en ouders wel of niet gewenst is. Respectvol met elkaar omgaan is de basis waar alles op rust.

normenenwaarden

Inleiding
Voetbalvereniging VV Delfstrahuizen wil eraan bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. VV Delfstrahuizen wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, scheidsrechters, begeleiders, trainers, ouders/verzorgers en bezoekers/toeschouwers op dit vlak. VV Delfstrahuizen moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels, welke zijn opgesteld om hierbij te kunnen helpen. Het bestuur, de betreffende commissies en betreffende personen dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Daarnaast hebben de senioren binnen de vereniging een duidelijke voorbeeldfunctie. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

Algemeen
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor VV Delfstrahuizen. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat weleens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan, vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen, naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is. Soms gebeuren er rondom de voetbalvelden ook dingen die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld. “Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

Doelstelling
VV Delfstrahuizen wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten genieten van voetbal. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een gepast niveau aan de competitie te laten deelnemen met voldoende uitdaging om beter te gaan voetballen.

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is van VV Delfstrahuizen, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen binnen VV Delfstrahuizen worden uitgedragen en nageleefd, zodat ook bezoekers en supporters zich aan de gedragsregels houden. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit “normen en waarden”. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels van de gedragscode houdt? We nemen dan maatregelen, zoals het aanspreken van betrokkenen of het opleggen van sancties.

Voor wie?
De gedragscode geldt voor alle leden en bezoekers van VV Delfstrahuizen. Voor iedereen (senioren, jeugdleden, spelers, trainers, scheidsrechters, begeleiders, supporters, ouders/verzorgers, bezoekers, overige doelgroepen) gelden specifieke gedragsregels.

Algemene gedragsregels
VV Delfstrahuizen vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • Voetbal is een teamsport die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent, zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander;
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn;
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt;
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan;
 • Voetbal is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers;
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op;
 • Er wordt geen glaswerk en servies mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar vraag zo nodig om plastic- bekers en/of servies;
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels;
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet;
 • Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd;
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine;
 • Honden dienen aangelijnd te blijven;
 • Fietsen, scooters en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst;
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein;
 • De toegang naar de velden in het belang van de veiligheid en voor hulpdiensten vrijhouden;
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex;
 • Meld eventuele beschadigingen of gevaarlijke situaties bij een van de bestuursleden.

 Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.

Gedragsregels voor de spelers
De speler:

 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld;
 • Neemt zoveel mogelijk deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen;
 • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig;
 • Is bij de wedstrijden op het aangegeven tijdstip aanwezig;
 • Draagt tijdens de trainingen en de wedstrijden scheenbeschermers;
 • Respecteert de tegenstander, scheidsrechter, grensrechter en het publiek;
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechter ook al is de speler het daar niet mee eens;
 • Is zuinig op alle materialen die gebruikt worden, dus ook de velden en kleedkamers;
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan;
 • Dient na training en wedstrijd te douchen;
 • Helpt desgevraagd mee met het schoonmaken van de kleedkamer;
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan;
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider;
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training. Dit geldt ook voor ballen die in of over de sloot c.q. bosjes worden getrapt;
 • Komt een speler niet naar de training of wedstrijd zonder tijdig af te melden, dan bepaalt een trainer/leider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd in de basis mag beginnen.

 Gedragsregels voor spelers en leden ten opzichte van arbitrage

‘Zonder scheidsrechter geen wedstrijd’

Onder misplaatst gedrag wordt verstaan:

 1. Verbaal of fysiek geweld;
 2. Intimidatie;
 3. Discriminatie;

 Alle leden leveren voldoende inspanningen om de reputatie van de vereniging in ere te houden. Indien een lid zich aan misplaatst gedrag schuldig maakt zal hij of zij op zijn of haar gedrag worden aangesproken.

 Hoe te handelen bij misplaatst gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd

 • De speler wordt overeenkomstig zijn gedrag bestraft (waarschuwing, gele of rode kaart of uit het veld zending);
 • In dien bestuursleden, trainers, leiders, toeschouwers en andere leden het niet eens zijn met de beslissing van de scheidsrechter, onthouden zij zich van misplaatst gedrag.

Gedragsregels voor de trainer/leider

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team, respecteert spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters en tegenstanders;
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden;
 • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden;
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis;
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal;
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij de uitwedstrijden;
 • Verzorgt het invullen van het wedstrijdformulier;
 • Behandelt ieder lid als gelijke, zowel buiten als op het veld;
 • Gebruikt geen alcohol en geen tabak tijdens het begeleiden van een team;
 • Laat na de training of wedstrijd het veld netjes achter, en verwijdert de materialen van het veld;
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamers zowel uit als thuis;
 • Neemt deel aan overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd;
 • Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training/wedstrijd voortijdige kennisgeving aan de spelers;
 • Rapport wangedrag of andere problemen aan een bestuurslid van de vereniging;
 • Brengt spelers passie bij voor het spel;
 • Behandelt elk lid als gelijke, zowel buiten als op het veld.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspelers

 De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld;
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld;
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en leiders.

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Spelers positief aanmoedigen;
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd;
 • Ervoor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd;
 • Erop toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd;
 • Op tijd de contributie voldoen;
 • Zorgen dragen voor adequate kleding, schoeisel en scheenbeschermers.
 • Erop toe zien dat zoon/dochter warm gekleed is gedurende de ‘koude’ periodes;
 • De trainer/leider en/of bestuurslid informeren over bijzonderheden van hun kind, indien van invloed op veiligheid, gezondheid en welzijn van het kind tijdens wedstrijd en/of training.

Gedragsregels voor de vrijwilliger
Voor elke vrijwilliger, wel of niet met voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het in stand houden van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

 De vrijwilliger:

 • Dient erop toe te zien dat de ruimte die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten;
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de trainer/leider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een bestuurslid van de vereniging;
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief;
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non- verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk;
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van de vereniging.
Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist (jonge)jeugd, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen;
 • Roken is vanaf 1 januari 2019 niet meer toegestaan op zaterdagochtend binnen de hekken van ons sportpark;
 • Het nuttigen van alcoholische dranken in de kantine is op zaterdag voor 12:30 uur niet gewenst;
 • Het is ten strengste verboden te roken in de kantine en de kleedkamers;
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/sportpark verbod.

 Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor het nemen van maatregelen of het opleggen van sancties.

In die gevallen waar de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur in de geest hiervan te handelen.

 

RESPECT EN SPORTIVITEIT

Wij beoefenen onze sport met respect voor elkaar en onszelf; wij zijn er trots op VV Delfstrahuizen te mogen vertegenwoordigen en zijn sportief binnen en buiten het veld ook als anderen minder sportief zijn.

 

TEAM

Wij zijn er voor het team en het team is er voor ons; we ondersteunen en corrigeren elkaar in het belang van een optimale ontwikkeling van iedere speler en het optimaal functioneren van het team.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!